top of page
Search

Er Cof ein Ffrind, Glenn Crooks


Roedd Glenn Crooks yn gyfeilydd i Gôr Bach Abertawe tan yn ddiweddar pan deimlodd fod angen iddo roi'r gorau i'w swydd oherwydd ei iechyd.

Am nifer o flynyddoedd, bu Glenn yn ymroi cymaint o foreau Sadwrn i chwarae i’r côr a bydd colled fawr ar ei ôl gennym ni i gyd.

Roedd Glenn yn gerddor o'r radd flaenaf gyda chlust anhygoel o dda. Heb unrhyw ffwdan a heb gael ei ofyn, byddai'n helpu unrhyw un nad oedd yn taro'r nodau cywir yn llwyr, trwy chwarae eu rhan ychydig yn uwch - roedd bob amser yn gwrando'n astud ac yn ymroi i wella'r côr. Anaml yr oedd angen i arweinydd ddweud wrtho o ble y byddem yn ymarfer; gwyddai (weithiau cyn yr arweinydd)!

Nid yn unig roedd Glenn yn gymaint o help yn yr ystafell ymarfer, ond roedd yn aml yn chwarae darnau organ unigol yn ein cyngherddau. Mwynhawyd ei berfformiadau gan y côr a'r gynulleidfa fel ei gilydd ac arddangosodd sgil technegol gwych.

Anfonwn ein dymuniadau gorau at deulu Glenn a byddwn yn meddwl amdano yn ein perfformiad o Messiah gan Handel yn Neuadd Brangwyn fis nesaf.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page