top of page
Brangwyn.JPG.png

Cyfeillion

Pan fyddwch yn cofrestru i fod yn Ffrind i Gôr Bach Abertawe, byddwn yn eich ychwanegu at ein rhestr bostio. Nid ydym yn anfon mwy na 6 y flwyddyn, a fydd yn rhoi manylion am gyngherddau sydd i ddod a'n newyddion diweddaraf. Rydym yn addo peidio â defnyddio eich manylion cyswllt at unrhyw ddiben arall, na'u trosglwyddo i eraill. Dilynwch y ddolen isod a llenwch ein Ffurflen Gyswllt i gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio.

bottom of page