top of page
Search

Membra Jesu NostriDydd Gwyl Dewi Hapus i'n holl ffrindiau a chefnogwyr! Mae’r cennin pedr wedi tyfu ym mhobman ac efallai bod y gwanwyn ar y gorwel. Gobeithiwn eich bod wedi gweld y posteri a'r negeseuon e-bost a chyfryngau cymdeithasol yn hysbysebu ein cyngerdd penwythnos nesaf - 9fed Mawrth yn Abaty Margam am 5pm. Bydd un o’r gweithiau’n cael ei arwain gan ein harweinydd gwadd, sydd yma o’r Wcráin yn astudio arwain yng Nghaerdydd am flwyddyn. Mae ymarfer wedi bod yn bleser ac rydym yn edrych ymlaen at y perfformiad. Byddwn hefyd yn croesawu ensemble o offerynnau cyfnod amrywiol: feiolinau, sielo, theorbo, fiolas da gamba ac organ siambr. Bydd hwn yn gyngerdd arbennig i’w gofiadwy. Ymunwch â ni os gwelwch yn dda. Mae tocynnau ar gael gan Fiona neu drwy Eventbrite. Ewch i'n tudalen Tocynnau i ddarganfod mwy!

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page