top of page
Search

Dewch dathlu Nadolig gyda ni!


Y penwythnos hwn, rydym yn ôl yn yr ystafell ymarfer i ddechrau paratoi ar gyfer ein cyngerdd Nadolig sydd i ddod.

Eleni, byddwn yn dathlu gwaith y cyfansoddwr Saesneg William Byrd gyda detholiad o’i weithiau cysegredig gogoneddus.

Ganed William Byrd c1540 a bu farw yn 1623. Roedd yn un o brif gyfansoddwyr cyfnod y Dadeni yn Lloegr. Er nad yw manylion ei fywyd cynnar wedi'u dogfennu i raddau helaeth, credir iddo gael ei eni yn Llundain ac mae'n debygol iddo dderbyn ei addysg gerddorol gychwynnol gan Thomas Tallis.

Datblygodd gyrfa gerddorol Byrd yn ystod cyfnod o gythrwfl a chrefyddol sylweddol. Yr oedd yn Gatholig selog ar adeg pan oedd hyn yn beth peryglus mewn cymdeithas Brotestannaidd yn bennaf. Er gwaethaf hyn, llwyddodd i gadw ffafriaeth yn y llys brenhinol, hyd yn oed gan gysegru ei gydweithrediad â Tallis ar set o motetau Lladin i'r Frenhines Elizabeth I.

Daw'r gerddoriaeth rydyn ni'n ei chanu o'i weithiau cysegredig, ond roedd Byrd hefyd yn gyfansoddwr toreithiog o gerddoriaeth seciwlar, gan gynnwys cerddoriaeth allweddellau, madrigalau, caneuon consort, a chyfansoddiadau offerynnol amrywiol eraill. Drwy gydol ei fywyd, roedd cerddoriaeth Byrd yn adlewyrchu tensiynau ac amrywiaeth y cyfnodau Elisabethaidd a Jacobeaidd. Er gwaethaf yr heriau a achosir gan ei ffydd Gatholig mewn gwladwriaeth Brotestannaidd, roedd cerddoriaeth Byrd yn cael ei werthfawrogi'n eang ac mae wedi gadael effaith barhaol ar hanes cerddoriaeth glasurol y Gorllewin. Mae ei gyfansoddiadau yn parhau i gael eu dathlu am eu harloesedd, eu dyfnder emosiynol, a’u polyffoni cywrain.

Yn ogystal â cherddoriaeth Byrd, wrth gwrs byddwn hefyd yn canu detholiad o gerddoriaeth Nadoligaidd arall a bydd ein cynulleidfaoedd yn cael eu gwahodd i sefyll ac ymuno â ni ar gyfer nifer o garolau Nadoligaidd yr ŵyl.

Ar ôl y cyngerdd, byddwn yn gweini mins peis a gwin gaeafol ac edrychwn ymlaen at dreulio peth amser gyda’n ffrindiau a’n noddwyr i ddiolch iddynt am eu cefnogaeth ddiwyro drwy’r flwyddyn.

Rydym yn mawr obeithio y byddwch yn ymuno â ni ar gyfer yr hyn sy'n argoeli i fod yn brynhawn hardd a dyrchafol o gerddoriaeth Nadoligaidd. Mae tocynnau ar gael gan Fiona fel arfer (07966 192097 or fionawells20@@hotmail.com), neu gallwch gysylltu â ni drwy’r wefan.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page