top of page
Search

Dewch i Ganu Messiah!


Rydym yn gyffrous iawn am Ddewch i Ganu Messiah sy’n digwydd cyn bo’ hir yn Abertawe, felly roeddem yn meddwl y byddem yn ysgrifennu blog byr am ein cynlluniau.

Mae digwyddiadau ‘Dewch i Ganu’ yn ffordd wych o blymio ychydig yn ddyfnach i weithiau corawl gwych mewn awyrgylch cyfeillgar ac hamddenol. Trwy gymryd cwpl o oriau i archwilio’r campweithiau hyn, gall cantorion ddod i’w hadnabod yn well heb bwysau na disgwyliad perfformiad ffurfiol. Felly, p’un a ydych chi’n gantores Messiah profiadol, neu’n cymryd eich camau petrus cyntaf i sgôr wych Handel, ein Dewch i Ganu Messiah yw’r ffordd berffaith o ddarganfod rhywbeth newydd am y ffefryn Nadoligaidd hwn.

Felly, beth yn union fyddwn ni'n ei wneud? Os ydych chi erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni yng Nghôr Bach Abertawe, dyma ffordd berffaith o ddarganfod! Byddwn yn dechrau canu am 10.15yb gyda chynhesrwydd lleisiol. Bydd hyn yn rhywbeth tyner a hawdd i gynhesu’r llais a chanolbwyntio’r meddwl ac mae’n un o’r pethau pwysicaf y gall canwr ei wneud i sicrhau eu bod yn gofalu am eu llais ac yn gwneud y mwyaf o’u hamser yn yr ymarfer ystafell.

Drwy gydol y dydd, byddwn wedyn yn rhoi cynnig ar ganu rhai o gytganau Handel o’r Messiah. Ni fyddai’n Messiah gan Handel heb y corws Haleliwia ac wrth gwrs byddwn yn rhoi cynnig ar hynny. Ond dim ond un rhan fach yw corws Haleliwia ac mae ei enwogrwydd yn ei gwneud hi’n hawdd anwybyddu rhai darnau corawl hollol brydferth. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y digwyddiad hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddysgu ychydig mwy am rai o'r eiliadau cerddorol hyfryd eraill sydd gan y Messiah i'w cynnig.

Byddwn yn cymryd digon o egwyliau trwy gydol y dydd, a bydd llwyth o gyfleoedd i gymdeithasu a dod i adnabod rhai o aelodau ein côr. Bydd ein egwyl ginio rhwng 11.45am ac 1pm, gan fod gwasanaeth eglwys rhwng 12 – 12.30pm. Byddwn yn gorffen y diwrnod gyda pherfformiad anffurfiol o’r cytganau rydym wedi gweithio arnynt drwy gydol y dydd. Mae hwn, wrth gwrs, yn berfformiad cyfeillgar a hamddenol heb unrhyw bwysau na disgwyliadau ar gyfranogwyr. Rydyn ni'n meddwl, er mwyn dod i adnabod darn, ei fod yn helpu ei berfformio i grŵp o bobl!

Mae digon o docynnau ar gael o hyd felly os nad ydych wedi bachu eich un chi eto, mae digon o ffyrdd y gallwch chi wneud hynny. Gallwch gysylltu â Fiona ar: 07966 192097 neu fionawells20@@hotmail.com neu gallwch hawlio tocyn trwy ein dolen Eventbrite (sylwer, bydd Eventbrite yn codi ffi archebu ychwanegol sydd y tu allan i'n rheolaeth). Byddwch hefyd yn gallu talu ag arian parod neu gerdyn ar y diwrnod. Os ydych yn bwriadu gwneud hynny, rhowch wybod i ni ymlaen llaw fel ein bod yn gwybod pa fath o niferoedd i'w disgwyl.

Edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page