top of page
Search

Cyngerdd haf yn Abaty Margam

Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i'n cyngerdd ddoe - braf oedd gweld cymaint o wynebau cyfarwydd yn ogystal â chroesawu rhai newydd! Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein cyngerdd i ddathlu byd natur a'r gofod yr ydym yn byw ynddo.

Hwn oedd ein cyngerdd haf cyntaf ers llacio cyfyngiadau COVID-19 ac yn sicr cawsom lawer o hwyl yn paratoi rhaglen mor amrywiol ac unigryw. Gobeithio bod y cyfan wedi bod yn werth chweil a gwnaethoch fwynhau gwrando arno gymaint ag y gwnaethom fwynhau ei berfformio.

Pleser arbennig oedd dychwelyd i Abaty Margam i berfformio. Mae nifer o flynyddoedd ers i ni ymweld diwethaf ac rydym yn hynod ddiolchgar am eu brwdfrydedd a'u cefnogaeth i gynnal y cyngerdd hwn... yn enwedig y te a'r gacen, sydd bob amser i'w groesawu!

Mae cyngerdd yr haf fel arfer yn arwydd o ddiwedd y flwyddyn a dechrau gwyliau haf hir braf i ni. Eleni, fodd bynnag, rydym wedi cael ein gwahodd i breswyliad penwythnos yn Abaty Caerfaddon ym mis Awst, lle byddwn yn cymryd rhan mewn nifer o wasanaethau a chanu, ymhlith pethau eraill, Offeren Rheinberger yn E♭ y bydd llawer ohonoch wedi mwynhau yn ein cyngerdd Pasg.

Bydd mwy o fanylion yn dod yn fuan ond tan hynny, diolch am eich cefnogaeth barhaus a gobeithiwn fod sŵn y Kookaburra yn dal i ganu yn eich clustiau!

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page