top of page

LLYFRGELL GERDD

Diweddariad Mai 2023: Yn anffodus, nid yw'r llyfrgell gerdd ar gael ar hyn o bryd.

Gwiriwch eto nes ymlaen. Diolch.

Os hoffech chi logi rhywfaint o gerddoriaeth, cysylltwch â'r côr yma:

cwrdd â'r arweinydd

Cost llogi'r gerddoriaeth yw 50c y copi y mis neu ran-fis (neu £ 1 os yw'n fwy nag 20 tudalen) ynghyd â chost postio'r gerddoriaeth i chi. Bydd angen i chi hefyd dalu'r gost o ddychwelyd y gerddoriaeth atom yn ddiogel. Nid ydym yn gofyn am flaendal ond byddwn yn gofyn ichi ailosod unrhyw gopi a gollir neu a ddifrodwyd tra yn eich meddiant.

 

Os yw'r gwaith allan o brint byddwn yn codi £ 10 am bob copi a gollir a £ 5 am bob copi a ddifrodwyd. Byddwn yn gweithredu'n ddidwyll wrth benderfynu a yw copi wedi'i ddifrodi a byddwn yn caniatáu ar gyfer traul arferol. Byddwn hefyd, wrth gwrs, yn ystyried cyflwr y gerddoriaeth cyn iddi gael ei hanfon atoch. Fodd bynnag, rydym yn cadw'r hawl i ystyried bod difrod wedi digwydd os, tra yn eich meddiant:

• mae unrhyw dudalen wedi'i rhwygo neu ei phlygu;

• collir unrhyw dudalen;

• mae unrhyw dudalen yn cael ei gwahanu'n llwyr oddi wrth y prif gopi;

• mae unrhyw dudalen wedi'i marcio neu ei staenio'n barhaol.

 

Gofynnwn hefyd i chi ddileu unrhyw farciau pensil a wneir gan eich côr o bob copi cyn dychwelyd y gerddoriaeth atom.

Sheet Music
bottom of page